สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ที่อยู่:
เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
เขตพญาไท
10400
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0 2618 2159 0 2618 7490
แฟกซ์: 0 2618 2159
http://www.cmatthai.net

 


free pokerfree poker