พบท่านมนัส

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 14:43 น.

new icon สมาคมฯทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรื่อง แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพพัสดุ ฯ

บทความ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนาบุคคลากรด้านพัสดุในต่างประเทศ

 DSC00057DSC00047

 DSC00056DSC00027DSC000200

DSC00008DSC00006 DSC000230

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง   (นายมนัส แจ่มเวหา) และรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) เพื่อขอความกรุณาพิจารณาทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์?การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเป็นกรรมการด้วย นอกจากนั้นยังขอให้พิจารณากำหนดค่าวิชาชีพพัสดุ และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพพัสดุ ทั้งนี้ ทั้งสองท่านได้รับไว้พิจารณาด้วยแล้ว

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014 เวลา 13:55 น. )
 
free pokerfree poker