โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 3/58

ดาวโหลดข้อมูล คลิ๊ก ได้เลยครับ  แบบจองห้องพัก และ แผนที่ โรงแรม

เรียน ท่านผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสัมมนากับทางสมาคม ฯ วันที่ 29 มิ.ย. 58

โปรดนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านไปยื่นให้กับทางสมาคม ฯ เช้าวันที่ 29 มิ.ย. 58 ด้วย

เพื่อทางสมาคม ฯจะได้คืนภาษีให้กับท่าน มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 3000 132 726

 
free pokerfree poker