สัมมนาสุราษฎร์ธานี 4/58

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

 
free pokerfree poker