สัมมนาผู้ประกอบการ 3-2558

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเสนอราคาในระบบ e-Market และ e-Bidding สำหรับผู้ประกอบการ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

 
free pokerfree poker