สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะร่วมเป็นเจ้าภาพบำเบ็ญกุศลพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์

จะเข้าร่วมในการนี้ขอเรียนเชิญไปพบกัน ณ บริเวณหน้าตำหนักเพชร เวลา 15.30 น.

การแต่งกาย

บุรุษ สากลนิยมสีดำ

สตรี ไทยประยุกต์หรือไทยพระราชนิยม (สีดำ แขนยาว)

022 IMG 4097

 014IMG 4131

 
free pokerfree poker