เอกสารการบรรยาย


 เอกสารการบรรยาย ชลบุรี 1/58

ปัญหา e-Auction อ.สุธิษา    อ.อิทธิพร    อ.ชัชพร

ความรับผิดการจัดซื้อจัดจ้าง     e-GP ระยะที่ 3  อ.ต่อตระกูล

 

new iconเอกสารการบรรยาย

อ.สมศักดิ์       EGp    สอบราคา

อ.สุธิษา         E-Auction    การทำสัญญา     ตัวอย่างสอบราคา 

                   เฉลย หลักประกันเงินล่วงหน้า+แก้ไขสัญญา 

                   เฉลยโจทย์ฝึกปฏิบัติ รบ. 49 สมาคมฯ

อ.มงคล         การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง     ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.อธิวัฒน์      ----อยู่ระหว่างแก้ไข----

 

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะร่วมเป็นเจ้าภาพบำเบ็ญกุศลพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์

จะเข้าร่วมในการนี้ขอเรียนเชิญไปพบกัน ณ บริเวณหน้าตำหนักเพชร เวลา 15.30 น.

การแต่งกาย

บุรุษ สากลนิยมสีดำ

สตรี ไทยประยุกต์หรือไทยพระราชนิยม (สีดำ แขนยาว)

022 IMG 4097

 014IMG 4131

 

เอกสารการบรรยาย สัมมนาขอนแก่น

อ.มงคล  1.  2.  3.  4.  5.

อ.อธิวัฒน์  เอกสารเพิ่มเติม

อ.กฤษฎา

อ.สุธิษา 1.   2.

 


หน้า 2 จาก 4
free pokerfree poker