โครงการสัมมนาทางวิชาการ
สัมมนากรุงศรีริเว่อร์ 2-57

new iconโครงการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

รับจำนวนจำกัด  400คน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 5,000 บาท ต่อ/คน  3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 1ถึงเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 3 มีนาคม2557 ถึง วันที่ 21 เมษายน2557

โครงการสัมมนาทางวิชาการ                

รายละเอียดใบสมัคร/ใบจองห้องพัก/ใบชำระเงิน เต็มแล้วครับ

 

 

 

 

 
การกำหนดราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

***เนื่องจากระบบเว็บไซต์สมาคมมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัส ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย***

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

กำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2556

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่29-เสาร์30 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 วัน

เรื่อง "การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"

เปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 20พฤศจิกายน 2556

รายละเอียด  ใบสมัคร

 
กรมบัญชี ร่วมกับสมาคมฯ

กรมบัญชีกลางและสัมมาคมฯ ร่วมกันจัดสัมมนา E-Gp ระยะ ที่ 3

P40 (Small)P60 (Small)P24 (Small)

 

    

 

 

 
กำหนดสัมมนา 3/2556

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

กำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2556

ณ. โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 วัน

เรื่อง "หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ"

คลิ๊ก ดูรายละเอียดโครงการ            หนังสือแจ้งเวียนสัมมนา

เต็มแล้วครับ

 
โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 4/2555

 โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง  เทคนิคการจัดทำ TOR  การทำสัญญา

และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗

ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ
ตัวอย่างใบเสร็จ

ใบสมัคร

แบบสำรองห้องพัก

เปิดระบบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1พ.ย.55 จนถึง 14 ธ.ค. 55

ขณะนี้โรงเเรมโลตัสปางสวนแก้วได้เต็มแล้วโปรดติดต่อโรงแรมใกล้เคียงคือ

          * 1. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์โทรศัพท์ 053895575 โทรสาร 053215512

 * 2. โรงแรมธารินโทรศัพท์ 053400131-9 โทรสาร 053400452

* 3. โรงแรมคุ้มภูคำโทรศัพท์ 053400450 โทรสาร 053400452 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


หน้า 4 จาก 5
free pokerfree poker