โครงการสัมมนาทางวิชาการ
ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย *****จึงขอยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการ*****

เรื่อง “กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำหรับท่านที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้ว ขอได้โปรดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินคืนมายังสมาคมฯ พร้อมทั้งแจ้งบัญชีธนาคาร และ สาขา

เพื่อทางสมาคมฯ จะได้คืนเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)ให้กับท่าน

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยต้องขอ อภัยมา ณ โอกาสนี้ 

(ดาวโหลด หนังสือ ยกเลิกโครงการสัมมาได้ ที่นี่)

 

 
สัมมนากรุงศรีริเว่อร์ 2-57

new iconโครงการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

รับจำนวนจำกัด  400คน เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 5,000 บาท ต่อ/คน  3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 1ถึงเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่

วันที่ 3 มีนาคม2557 ถึง วันที่ 21 เมษายน2557

โครงการสัมมนาทางวิชาการ                

รายละเอียดใบสมัคร/ใบจองห้องพัก/ใบชำระเงิน เต็มแล้วครับ

 

 

 

 

 
การกำหนดราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

***เนื่องจากระบบเว็บไซต์สมาคมมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัส ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย***

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

กำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2556

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่29-เสาร์30 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 วัน

เรื่อง "การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"

เปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 20พฤศจิกายน 2556

รายละเอียด  ใบสมัคร

 
กรมบัญชี ร่วมกับสมาคมฯ

กรมบัญชีกลางและสัมมาคมฯ ร่วมกันจัดสัมมนา E-Gp ระยะ ที่ 3

P40 (Small)P60 (Small)P24 (Small)

 

    

 

 

 
กำหนดสัมมนา 3/2556

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

กำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2556

ณ. โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 วัน

เรื่อง "หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ"

คลิ๊ก ดูรายละเอียดโครงการ            หนังสือแจ้งเวียนสัมมนา

เต็มแล้วครับ

 


หน้า 4 จาก 5
free pokerfree poker