โครงการสัมมนาทางวิชาการ
โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 3/2555

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที 3/2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ฉบับปรับปรุงใหม่
วันเสาร์ที่  7 กรกฎาคม  2555
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการ
เปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนวันที่ 5 มิถุนายน 2555

 
โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2555

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/2555
เรื่อง สารพันปัญหาการพัสดุ และระบบ e-GP ระยะที่ 2
ระหว่าง
วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิ๊ก  ดูรายละเอียดโครงการ

 
การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2555

การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง “การบริหารงานพสดุและคดีปกครองณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


หน้า 5 จาก 5
free pokerfree poker