โครงการสัมมนาทางวิชาการ
สัมนา 1/2559

new iconสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด

ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 และเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

รายละเอียด คลิ๊กตรงนี้

 
คุ้มภูคำ 2558

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

คลิ๊ก ตรงนี้

 
สัมมนาผู้ประกอบการ 3-2558

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเสนอราคาในระบบ e-Market และ e-Bidding สำหรับผู้ประกอบการ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

 
สัมมนาสุราษฎร์ธานี 4/58

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ถึงเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

 
โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 3/58

ดาวโหลดข้อมูล คลิ๊ก ได้เลยครับ  แบบจองห้องพัก และ แผนที่ โรงแรม

เรียน ท่านผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสัมมนากับทางสมาคม ฯ วันที่ 29 มิ.ย. 58

โปรดนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านไปยื่นให้กับทางสมาคม ฯ เช้าวันที่ 29 มิ.ย. 58 ด้วย

เพื่อทางสมาคม ฯจะได้คืนภาษีให้กับท่าน มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 3000 132 726

 


หน้า 2 จาก 5
free pokerfree poker