เอกสารการบรรยาย


new iconเอกสารการบรรยาย

เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมแอมบัสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ.กฤษฎา  อ.ชัชพร   อ.มงคล

อ.ชุณหจิต 1   อ.ชุณหจิต 2  อ.ชุณหจิต 3

 

เอกสารการบรรยาย

19-20 สิงหาคม 2559

โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

อ.สุธาทิพย์  อ.ชุณหจิต  อ.ชุณหจิต 2  อ.ชุณหจิต 3  อ.อิทธิพร

 

 เอกสารการบรรยาย จ.ชลบุรี ปี 2559

1    2   3   4   5

 

เอกสารการ บรรยาย คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

อ.กฤษฏา      ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

อ.ชุณหจิต     อ.ณิติญาภรณ์

 


หน้า 1 จาก 4
free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template